Een drukke mei 2019

12 mei: kunstroute bomenbuurt Beverwijk: ik sta in de Bethelschool met een kraampje, daarnaast geef ik om 11.30 en 15.00 uur een workshop "gumtekenen". Daar kan je aan meedoen: aantal deelnemers min. 3, max. 6 (gezien het aantal ezels). Deze kunstroute is van 11 tot 16 uur.

16 t/m 25 meiEzels en Kwasten in Wijk aan Zee. Het centrale atelier, waar ik vaak te vinden ben, is bij café De Zon. Op zaterdag 25 mei is de expositie van de ingebrachte werken voor de veiling van 11 tot 17 uur. Op zaterdagavond 25 mei is de veiling, ook bij café De Zon.

18 mei: Cultuurmarkt Heemskerk. In het centrum van het dorp worden diverse culturele activiteiten gehouden: kunst- en boekenmarkt, het Cultuurhuis organiseert diverse activiteiten en optredens, diverse verenigingen laten zich zien. Ik ben met een kraam op de kunstmarkt te vinden.

26 mei: Kunst- en muziekroute Heemskerkerduin. Er wordt een nieuwe poging gedaan deze kunstroute nieuw leven in te blazen. Start bij D'Evelaer. Ik doe mee met mijn zomerhuisjesproject: tekeningen en schilderijen n.a.v. een ondertussen verdwenen landje met vervallen zomerhuisjes. Mijn locatie is nog niet bekend.

Zaterdag 6 juli: open huis in de Mariaschool (nog in voorbereiding). Met de HKH, de kunstenaars en café Lokaal.

 

11 november 2018: de laatste keer bomen tekenen op de oprijlaan van kasteel Marquette

In oktober heeft het College van B&W besloten de aangevraagde kapvergunning aan PWN te verlenen. PWN is de eigenaar van het landgoed Marquette. Bijna alle oude bomen aan het begin van de oprijlaan zullen worden gekapt om plaats te maken voor nieuwe jonge koningslinden. De voorste 4 oude beuken blijven staan voor het monumentale aanzicht vanaf de Marquettelaan. Dit besluit houdt dus in dat binnenkort de andere oude beuken en linden gekapt gaan worden. Om dit niet ongemerkt te laten gebeuren organiseert ik in samenwerking met Goed-Aardig en de actiegroep BOOM (Behoud Bomen Oprijlaan Marquette) nog één keer een tekenactiviteit om voor de laatste keer de bomen vast te leggen voordat ze historie zijn geworden.

Het is de bedoeling dat er op een mindfulness manier tussen de bomen wordt gelopen: langzaam lopen, zonder (voor)oordeel kijken en zoeken naar een mooi beeld om te tekenen. Het kan gewoon te koud zijn om lang op dezelfde plek te zitten of te staan. We gaan daarom ook tekenen en niet schilderen: de verf komt bijna niet meer de tube uit en tekenen kan ook nog met handschoenen aan.

Het tekenen begint om 14.00 uur en duurt tot uiterlijk 16.00 uur. Deelnemers moeten wel hun eigen tekenmateriaal meenemen. Deelname is gratis en alle leeftijden kunnen meedoen. 

Wat is handig om mee te nemen: schetsboek of dummy met een stevige kaft, potloden, gum of andere makkelijk mee te nemen tekenmaterialen. En wanneer je het nodig vindt handschoenen en evt. een thermosfles warme drank. Er is verder niets.

 

Door bemiddeling van Goed-Aardig verschijnen er ook weer elfjes in het Marquettebos. Sinds 11-11-11 komen ze ieder jaar tevoorschijn op 11 november om te laten zien hoe mensen kunnen omgaan met de natuur om hen heen. Ze maken zich al jaren zorgen om de bomen van de oprijlaan, omdat die zelf hun stem niet kunnen laten horen. Die zorgen waren terecht, want binnenkort zullen ze toch worden gekapt, tenzij er nog een wonder gebeurt.

Bij regen gaat het tekenen niet door. Wel is het dan fijn om nog één keer onder de oude beuken en linden samen te komen om 14.00 uur.

Waar: Marquettelaan 34, Heemskerk. Aangezien parkeren bij de oprijlaan niet mogelijk is, adviseer ik lopend of per fiets te komen.

 

Heel Heemskerk Tekent

Begin oktober is het weer zo ver: Heel Heemskerk Tekent met heel veel activiteiten. Zo worden er tekensessies in een aantal verzorgingshuizen georganiseerd waarbij ouderen en jongeren samen tekenen. In een samenwerking tussen Heliomare en De Bareel wordt er samen getekend bij Heliomare. 

En op zondag 7 oktober, samen met de Oogstmarkt bij kasteel Assumburg, worden er bij de kasteeltuin diverse workshops gegeven. 

 

 

Bomenschilderen nu het nog kan!

Op zondag 1 juli wordt er een openbare workshop bomen schilderen georganiseerd. Omdat de bomen nu in al hun pracht staan te pronken is het een mooie aanleiding om dit mooie stukje Heemskerk vast te leggen. Nog wel, want de kapvergunning is ingediend en wordt op 5 juli in de gemeenteraad besproken. De manifestatie staat open voor iedereen die wil komen tekenen, schilderen of fotograferen en is gratis. De aanvang is om 12 uur en duurt tot uiterlijk 17 uur. Deze schilderactiviteit wordt gehouden op de oprijlaan van kasteel Marquette, Marquettelaan, Heemskerk.

 

 

Aanleiding om deze manifestatie te organiseren is opnieuw de aanvraag van PWN om het laatste deel van de oprijlaan van kasteel Marquette, met de oude bomen, te mogen kappen. Opnieuw? Opnieuw, want in 2013 tot in 2016 was er ook al sprake van. Door het verzamelen van meer dan 4.000 handtekeningen en het indienen van zienswijzen op de voorgestelde plannen heeft de aktiegroep BOOM (Behoud Bomen Oprijlaan Marquette) de kap van de prachtige beuken en linden kunnen voorkomen. Nu is er dus opnieuw een kapvergunning aangevraagd. Hoewel de inzagetermijn afloopt op 9 juli ligt er het voorstel dit plan op 5 juli in de gemeenteraad te behandelen.

Het doel van de kap is om van de oprijlaan een uniforme laan te maken met alleen maar dezelfde soort bomen. Hiervoor moeten goede, eeuwenoude beuken en linden van het voorste stuk verdwijnen. Ze worden vervangen door koningslinden, die ook al langs de rest van de oprijlaan staan. Alleen de voorste 4 oude beuken en linden blijven staan om het aanzicht vanuit de Marquettelaan te behouden. Historisch gezien is het nooit een uniforme laan geweest. Wanneer er een boom verdween, werd de plek weer opgevuld met een andere. Daarom staan er bomen van diverse leeftijden en niet alleen beuken, maar ook linden.

 

Om, wellicht net op tijd, nog een stukje historisch Heemskerk vast te kunnen leggen, wordt deze manifestatie georganiseerd. Het is de bedoeling dat iedereen die wil komen tekenen, schilderen of fotograferen welkom is om met elkaar de oprijlaan vast te leggen.

Wat moet je meenemen? Je teken- en schildermateriaal, iets te drinken, wellicht een krukje en wat je verder denkt nodig te hebben. De workshop staat onder leiding van Joke van Bree.

Om geen overlast te veroorzaken: kom op de fiets of parkeer je auto bij Ado’20.