De plannen zijn klaar!

Het nieuwe seizoen start op 6 september met een proefles basiscursus tekenen  volgens de Betty Edwards methode. De les is om 19.00 uur in de Mariaschool. Wanneer er veel aanmeldingen zijn, dan start de tweede proefles om 20.30 uur. 

De andere lessen op donderdagmiddag en -avond gaan gewoon door. En ja, zo nu en dan valt er iemand af en komt er iemand bij. Maar lekker tekenen en schilderen naar eigen inbreng en zo nu en dan een opdracht en een gezellig groepje .... dat is ook belangrijk.

De lessen bij De Stut en Paviljoen Westerhout staan ook weer op beginnen. Kortom: volle bak vanaf volgende week!